W skład świadczonych przez Kancelarię usług doradztwa podatkowego wchodzą:

1) Księgi podatkowe – rachunkowość uproszczona:
a) księga przychodów i rozchodów
b) ryczałt ewidencjonowanych
c) karta podatkowa

2) Księgi handlowe – pełna rachunkowość:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych i okresowych
c) tworzenie planu kont, polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej

3) Kadry i płace:
a) sporządzanie list płac,
b) prowadzenie rejestracji ubezpieczonych,
c) prowadzenie rozliczeń z tytułu PIT, ZUS, PFRON, OHP, PUP
d) przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych

4) Pozostałe usługi finansowo-księgowe:

 • pomoc przy rozpoczęciu działalności tj. wypełnienie formularza CEIDG, VAT-R, przygotowanie dokumentacji KRS (spółki z o. o., stowarzyszenia, etc.),
 • przygotowywanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, INTRASTAT,
 • sporządzanie faktur wewnętrznych i dowodów wewnętrznych,
 • przekazywanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT) do Urzędu Skarbowego,
 • rozliczenia roczne klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

Rozpoczęcie współpracy może nastąpić już na etapie zakładania własnej działalności. Kancelaria świadczy usługi w zakresie rejestracji przedsiębiorców, rozliczenia dotacji z funduszy UE, doradza formę opodatkowania, formę ewidencji księgowej, jak również wspomaga przedsiębiorców w trakcie zawieszania i wznawiania działalności.

Ceny usług zależą od:

 • rodzaju prowadzonej ewidencji,
 • skali działalności i związana z tym ilości dokumentów,
 • podejmowanych operacji gospodarczych jak np. nabycia wewnątrzwspólnotowe, szkolenie uczniów,
 • liczby pracowników, ilość zawieranych umów cywilno-prawnych, rozliczenia PFRON,
 • rodzaju i częstotliwości sporządzania sprawozdań okresowych.

Usługi świadczone są w siedzibach Kancelarii w Rychnowach i Czersku. Do prowadzenia ewidencji stosujemy oprogramowanie firmy InsERT oraz Fakt. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyśmy świadczyli usługi w siedzibie klienta przy pomocy oprogramowania obsługiwanego przedsiębiorstwa.

Jeśli chcą Państwo nawiązać współpracę jesteśmy dostępni dla Państwa pod numerami telefonów:

Stacjonarny:

52 398 49 32

Komórkowe:

503 176 319
516 078 020
509 920 041
501 056 849

Kontakt elektroniczny:

irek@imajchrzak.pl

lidia@imajchrzak.pl

robert@imajchrzak.pl

Gorąco zapraszamy.